Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozor nejste přihlášeni pod svým uživatelským jménem a heslem!
Například: dražby se trvale smažou jen při přihlášení nebo nelze přihazovat.
Můžete se přihlásit zde, nebo registrovat zde.
Probíhající dražby

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., obec Praha, okr. Hl. m. Praha

081 EX 00152 / 21 - 089    dražba č. 59449
Dražba začala 27.01.2022 09:30:00
Nelze činit podání od 27.01.2022 10:18:16

309 000,-Kč
(161 000,-Kč)

Odstranit
Podmínky účasti v dražbě
Podmínky jste nesplnil

Ke splnění první podmínky je třeba se registrovat zde nebo se přihlásit zde.

Každý, kdo se chce zúčastnit dražby, musí prokázat svoji totožnost.
Pro tuto dražbu (ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., obec Praha, okr. Hl. m. Praha ):
Osobně v sídle exekutora
Ověřenou žádostí zaslanou poštou
Datovou schránkou - s kvalifikovaným certifikátem Osobní / Firemní
Datovou schránkou - konvertovaný doklad
V uživatelském účtu - konvertovaný doklad (pro více dražeb)

Pro dražbu ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., obec Praha, okr. Hl. m. Praha je dražební jistota 23 000,-Kč
dražební jistotu lze složit po prokázání totožnosti

Výsledek dražby
Neukončeno - nelze činit podání

Dražba byla ukončena dne 27.01.2022 v 10:18:16

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.372685
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 309 000,-Kč

Zveřejněno dne 27.01.2022 v 10:18:16

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.
Připravované dražby

Nemáte žádné připravované dražby

Ukončené dražby

Nemáte žádnou ukončenou dražbu


Přijmout cookies