Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba

Dražba je veřejné jednání, při kterém je nabízena určitá věc (předmět dražby) neurčitému počtu osob, na předem dohodnutém místě. Účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby. Příklepem dražebníka přejde vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby na dražitele s nejvyšším podáním za splnění všech stanovených podmínek. 

 

Elektronická dražba – je dražba, která probíhá na portálu www.exdrazby.cz za účasti ověřených dražitelů na dálku, kteří činí příhozy/podání dle podmínek, v čase a způsobem stanovenými v dražební vyhlášce.


Přijmout cookies