Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Vydražitel

Vydražitel je účastník dražby - dražitel, jemuž byl udělen příklep (učinil nejvyšší podání).


Přijmout cookies