Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražební vyhláška

Prostřednictvím dražení vyhlášky vyhlásí dražebník konání dražby a následující skutečnosti:
 

  • typ dražby (dobrovolná či nedobrovolná, opakovaná či nikoli)
  • místo, datum a čas zahájení dražby
  • jméno dražebníka
  • označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství (popis stavu předmětu dražby, datum a čas konání prohlídek, apod.).
  • odhadní nebo zjištěnou cenu, nejnižší podání (vyvolávací cenu), minimální příhoz (minimální částka, o kterou lze navyšovat podání).
  • způsob složení (a také vrácení) dražební jistoty, lhůtu pro složení dražební jistoty, způsob složení ceny dosažené vydražením
  • podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli 
  • u společné dražby stanovuje dražební vyhláška také pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy.


Přijmout cookies