Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Nejnižší podání

Nejnižším podáním se rozumí vyvolávací (počáteční) cena.

Je to tedy cena, která je stanovena dražební vyhláškou, za kterou je možno předmět dražby vydražit, pokud není učiněno vyššího podání.

Pokud není učiněno nejnižší podání, může  dražebník dražbu ukončit.


Přijmout cookies