Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Ověření totožnosti u exekutora

Fyzická osoba si může nechat osobně ověřit totožnost u Exekutorského úřadu po předložení občanského průkazu a vyplněného Dokladu o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele. 
 
Právnická osoba je povinna při osobním ověření totožnosti u Exekutorského úřadu předložit také originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný doklad prokazující subjektivitu právnické osoby a její statutární orgán.
 
V případě, že fyzická nebo právnická osoba chce dražit prostřednictvím zástupce (u právnické osoby prostřednictvím zástupce, který není statutárním orgánem), je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. V takovémto případě podepisuje Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele zmocněnec, a tudíž musí být přítomen osobně u Exekutorského úřadu.  
 
Jak postupovat?
 
  1. Stáhněte si registrační formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
    1. Jste-li fyzická osoba, klikněte sem.
    2. Formulář pro právnickou osobu naleznete zde.
  2. Vyplněný formulář vytiskněte, ale nepodepisujte! Podepíšete jej až v kanceláři exekutora, po prokázání totožnosti.
  3. S doklady uvedenými výše navštívite kancelář exekutora, který danou dražbu nařídil. Adresu naleznete v detailu dražby viz. obrázek níže.  4. Potvrzení o schválení dokladu, prokazujícím vaši totožnost k dané dražbě, vám bude zasláno exekutorem na vaší emailovou adresu.
 
Po prokázání totožnosti můžete dle pokynu exekutora složit dražební jistotu.
 
Upozorňujeme, že tento doklad slouží pouze ke konkrétní dražbě.
 


Přijmout cookies