Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Ověření totožnosti u exekutora

Fyzická osoba si může nechat osobně ověřit totožnost u Exekutorského úřadu po předložení občanského průkazu a vyplněného Dokladu o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele. 
 
Právnická osoba je povinna při osobním ověření totožnosti u Exekutorského úřadu předložit také originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný doklad prokazující subjektivitu právnické osoby a její statutární orgán.
 
V případě, že fyzická nebo právnická osoba chce dražit prostřednictvím zástupce (u právnické osoby prostřednictvím zástupce, který není statutárním orgánem), je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. V takovémto případě podepisuje Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele zmocněnec, a tudíž musí být přítomen osobně u Exekutorského úřadu.  
 
Jak postupovat?
 
  1. Stáhněte si registrační formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
    1. Jste-li fyzická osoba, klikněte sem.
    2. Formulář pro právnickou osobu naleznete zde.
  2. Vyplněný formulář vytiskněte, ale nepodepisujte! Podepíšete jej až v kanceláři exekutora, po prokázání totožnosti.
  3. S doklady uvedenými výše navštívite kancelář exekutora, který danou dražbu nařídil. Adresu naleznete v detailu dražby viz. obrázek níže.  4. Potvrzení o schválení dokladu, prokazujícím vaši totožnost k dané dražbě, vám bude zasláno exekutorem na vaší emailovou adresu.
 
Po prokázání totožnosti můžete dle pokynu exekutora složit dražební jistotu.
 
Upozorňujeme, že tento doklad slouží pouze ke konkrétní dražbě.