Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Jak podat námitky

Možnost podat námitku, způsob jejího podání a  lhůta pro podání námitky je vždy stanovena dražební vyhláškou. 
 
Námitku může podat dražitel nebo ostatní účastník dražby.
 
Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněn čas ukončení dražby, dále  dražitel, který učinil nejvyšší podání v dražbě a výše nejvyššího podání, příp. informace, že nebylo učiněno žádné podání. 
Od okamžiku tohoto zveřejnění běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta, stanovená dražební vyhláškou, ve které mohou vznést námitky.
 
Pokud je povoleno u dražby podávat námitky elektronicky, po skončení dražby se u ní v poli Výsledek dražby (na záložce Moje dražby) zobrazí formulář pro podání námitky, vč. stanoveného času, dokdy je možné námitku podat. 

 
 
Do formuláře můžete napsat svojí námitku a klikem na tlačítko Vložit soubor nahrát dokument jako přílohu k námitce (např. doklad, apod.) Nakonec klikněte na Podat a vaše námitka bude odeslána přímo exekutorovi. Nad příslušnou dražbou se vám zobrazí informace, že námitka byla podána a na váš email přijde její kopie.  
 
 
V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.
 


Přijmout cookies