Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Jak složit dražební jistotu

 • Složení dražební jistoty je jednou z podmínek pro účast v dražbě. Většinou je složení dražební jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti dražitele. 
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní  dražbě najdete u detailu této dražby Podmínky účasti v dražbě na uživatelském účtu v části Moje dražby.
 • Výše dražební jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v dražební vyhlášce k vybrané dražbě. Po prokázání totožnosti vám exekutor zašle emailem pokyny ke složení dražební jistoty a následně potvrzení o složení dražební jistoty. 
 • V případě, že dražební vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení dražební jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě exekutor poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení dražební jistoty.  
 • Upozorňujeme, že dražební jistota musí být složena v hotovosti u exekutora nebo připsána na jeho účet ještě před začátkem dražby.
 
 1. Jak složit dražební jistotu v hotovosti
 2.  
  Složení dražební jistoty v hotovosti lze provést v kanceláři exekutora poté, co prokážete svou totožnost. V případě, že bude dražební jistota převyšovat částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (v aktuálně platném znění), je možné, že vám nebude umožněno složení dražební jistoty v hotovosti a bude nutné uhradit dražební jistotu prostřednictvím bankovního převodu.  
    
   
 3. Jak složit dražební jistotu na účet
 4.  
  Dražební jistotu můžete uhradit převodem na účet exekutora. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny exekutorem emailem po připojení se k dražby a prokázání totožnosti. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v dražební vyhlášce. 


Přijmout cookies