Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Kdy začne dražba

Začátek elektronické dražby - datum a čas - je pevně stanoven v dražební vyhlášce a zobrazen u detailu dražby na portálu www.exdrazby.cz. 
 
Po splnění všech podmínek účasti v dražbě (registrace na portále exdrazby.cz, prokázání totožnosti a složení dražební jistoty), vám bude v systému dražeb přiděleno ke konkrétní dražbě číslo dražitele a můžete se aktivně podílet na účasti v dražbě (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

O tom, zda se bude u vašich podání v dražbě zobrazovat vaše jméno nebo pouze přiřazené číslo dražitele, rozhoduje dražebník  v dražební vyhlášce. 
 


Přijmout cookies