Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Předkupní právo

Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li ho exekutorovi způsobem a ve lhůtě stanovenými v dražební vyhlášce, a uzná –li exekutor toto právo, pak pokud  v dražbě učiní více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí exekutor příklep nejprve dražiteli s předkupním právem, dorovnal-li nabídku nejvyššího podání (příhozem 0 Kč).
 
 
Je-li takových osob více, jejich pořadí stanovuje dražební vyhláška, resp. exekutor.


Přijmout cookies