Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Povinný

Povinným je ten, kdo má podle exekučního titulu právo něco plnit, vykonat nebo zaplatit  (dlužník). Povinný je také oprávněn účastnit se elektronického dražebního jednání.
 

V exekuci, která je proti němu vedena se povinný ani jeho manžel/ka nesmí účastnit dražby v postavení dražitele. Právo povinného na dražbě spočívá v možnosti podat námitky proti udělení příklepu.


Přijmout cookies