Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Oprávněný

Oprávněným je ten, komu z exekučního titulu svědčí nějaké právo (například věřitel).  Oprávněným v exekučním řízení se stává osoba po podání návrhu na exekuci buď přímo u Exekutorského úřadu anebo u místně příslušného okresního (obvodního) soudu.

 


Přijmout cookies