Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Hodinky Invicta PRO DIVER model 6981

900,-Kč

Vloženo: 9.3.2021 10:00 | Číslo dražby: 57448

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
101 EX 00479 / 20 - 086b
Cena stanovena znalcem:
900,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 4
Město:
Praha 4
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Doba pro dražitele s před. právem:
1 den
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Předmět dražby si mohou zájemci prohlédnout v místě uskladnění na adrese Čenětická 2131/8, 149 00 Praha 4 dne 19.4.2021 od 9:30 do 10:00.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou hodinky Invicta PRO DIVER model 6981.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
Mgr. Daniel Vlček
Vrchlabská 28/17
Praha 9 - Kbely
197 00
email: zde
dat. schránka: ue8g86f odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Sdělení před dražbou

Předkupní právo ani výhrada zpětné koupě nebyly uplatněny ani prokázány.
Do zahájení dražebního jednání nebyly doručeny žádné přihlášky.
Do zahájení dražebního jednání nebyl podán návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu dle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a ani nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že na základě nevyhovění tomuto návrhu byla podána žaloba na vyloučení věci z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by na majetek povinného byl prohlášen konkurs, nebo podán návrh na prohlášení konkursu v režimu právní úpravy dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, účinné do 31. 12. 2007. Dále nebylo zjištěno, že by proti povinnému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), účinné od 1. 1. 2008. Rovněž není známo, že by proti povinnému byl nařízen výkon rozhodnutí, resp. vydán exekuční příkaz o provedení exekuce postižením závodu.

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies