Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Movité věci
Podtyp: Nákladní a užitková auta

A - Přívěsný vozík Agados VZ 31 - odročeno

8 500,-Kč

Vloženo: 10.3.2021 15:46 | Číslo dražby: 57470

Dražba začne 01.07.2021 10:00:00 za 49 dní, 1 hodinu, 35 minut a 6 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
142 EX 01530 / 19 - Sta
Počáteční cena:
8 500,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
25 500,-Kč
Dražební jistota:
1 250,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka movitých věcí určených k dražbě se uskuteční 12. 04. 2021 v 10.00 - 10.30, na adrese Politických obětí 120, Frýdek-Místek, GPS: 49°40'28.827"N, 18°20'42.323"E, a to pouze pro dražitele, kteří složí dražební jistotu a nejméně dva dny předem se k prohlídce movitých věcí objednají na telefonním čísle 734 732 179, při dodržení veškerých platných nařízení souvisejících s pandemií nemoci SARS CoV-2. Pokud se žádný dražitel předem k prohlídce movitých věcí neobjedná, prohlídka movitých věcí se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Přívěsný vozík Agados VZ 31, datum první registrace 10/2017, STK 10/2021, malý TP k dispozicí, bez VTP, přívěs s nápravami uprostřed, pojízdný, známky opotřebení.

Soudní exekutor není oprávněn ani povinen ověřovat správnost údajů na tachometru v technických průkazech a jiných dokladech s tím, že předmět dražby se prodává tak, jak stojí a leží, a proto všem zájemcům se doporučuje zúčastnit se prohlídky vozidla a prověřit si údaje o předmětu dražby soudním exekutorem zjištěné. Nakonec soudní exekutor taktéž uvádí, že není schopen zjišťovat, zda vozidlo bylo účastno dopravní nehody či nikoliv. Zájemcům o dražbu dané věci soudní exekutor vždy při prohlídce umožní napojení na diagnostiku na místě samém, zkontrolování laku, předloží na požádání velký technický průkaz v případě, když bude soudním exekutorem dohledán. Soudní exekutor nenese odpovědnost za skryté ani zjevné vady.

Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soud usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala