Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
A - Automobil VW Caravelle

10 222,-Kč

Vloženo: 7.4.2021 13:35 | Číslo dražby: 57677

Dražba začala 07.05.2021 09:00:00 Dražba skončila 07.05.2021 09:34:58
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20023 / 20 - Sta
Počáteční cena:
8 000,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
20 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka movitých věcí určených k dražbě se uskuteční dne 06. 05. 2021 v 09.00 - 09.30, na adrese Cvrčovice 198, Cvrčovice, GPS: 48°59'37.315"N, 16°30'45.700"E, a to pouze pro dražitele, se registrují a nejméně tři dny předem se k prohlídce movitých věcí objednají na telefonním čísle 734 732 179. Pokud se žádný dražitel předem k prohlídce movitých věcí neobjedná, prohlídka movitých věcí se neuskuteční. Další informace mohou zájemci o dražbu získat na telefonním čísle 734 732 179, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese vykon(zavináč)kocinec.eu.

Popis předmětu dražby

Automobil VW Caravelle, 75 Kw, VIN: WV2ZZZ70ZVH056781, bez STK, barva modrá metalíza, datum první registrace 03/ 1997, VTP k dispozici, 1 x klíč, chybí kola, automobil je nepojízdný, vhodný na náhradní díly, vozidlo vyřazeno z provozu, RZ a ORV uložené na RM Mikulov.

Soudní exekutor není oprávněn ani povinen ověřovat správnost údajů na tachometru v technických průkazech a jiných dokladech s tím, že předmět dražby se prodává tak, jak stojí a leží, a proto všem zájemcům se doporučuje zúčastnit se prohlídky vozidla a prověřit si údaje o předmětu dražby soudním exekutorem zjištěné. Nakonec soudní exekutor taktéž uvádí, že není schopen zjišťovat, zda vozidlo bylo účastno dopravní nehody či nikoliv. Zájemcům o dražbu dané věci soudní exekutor vždy při prohlídce umožní napojení na diagnostiku na místě samém, zkontrolování laku, předloží na požádání velký technický průkaz v případě, když bude soudním exekutorem dohledán. Soudní exekutor nenese odpovědnost za skryté ani zjevné vady.

Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soud usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34037307.05.2021 09:08:170,-Kč8 000,-Kč
Dražitel č.33979207.05.2021 09:29:582 222,-Kč10 222,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 07.05.2021 v 09:34:58

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.339792
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 10 222,-Kč

Zveřejněno dne 07.05.2021 v 09:34:58

Lhůta k zaplacení nejvyššího podání se stanoví do 5 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu a v případě, že nejvyšší podání překročí částku 270.000,00 Kč včetně, se lhůta k doplacení nejvyššího podání stanoví do 7 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu (§330a a §329/6 o.s.ř.). Nejvyšší podání zaplatí vydražitel převodem na účet úschov soudního exekutora číslo
1002643696/2700, variabilní symbol 1422320, specifický symbol rodné číslo nebo IČ registrovaného dražitele, nebo vkladem na uvedený účet úschov soudního exekutora v kterékoli pobočce UniCredit Bank Czech Republic, a.s

Vydraženou movitou věc je vydražitel oprávněn převzít v místě na adrese Cvrčovice 198, Cvrčovice, GPS:
48°59'37.315"N, 16°30'45.700"E, a to proti předložení potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci vydaném
soudním exekutorem.