Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Soubor movitých věcí

5 070,-Kč

Vloženo: 15.12.2021 13:02 | Číslo dražby: 59492

Dražba začala 20.01.2022 10:00:00 Dražba skončila 20.01.2022 11:04:45
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
115 EX 00359 / 18 - 166
Počáteční cena:
3 770,-Kč
Minimální příhoz:
100,-Kč
Cena stanovena znalcem:
11 310,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 4
Město:
Praha 4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka movitých věcí se nekoná.

Popis předmětu dražby

Jedná se o soubor movitých věcí :

1. Broušené váza 1 ks
2. Broušená váza 1 ks
3. Broušená mísa 1 ks
4. Broušené sklenice 15 ks
5. Příbory 15 ks
6. Čínský čajový set 5 ks
7. Keramické vázy 2 ks
8. Malý keramický košíček 1 ks
9. Maska kovová 1 ks
10. Jídelní servis BOHEMIA INGLAZED - nekompletní 22 ks
11. Jídelní servis BOHEMIA INGLAZED HENRIETTE - nekompletní 13 ks
12. Broušené misky + tác 6 ks

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Monika Elfmarková
K Beránku 3
Praha 4
14000
tel: 261 222 658
email: zde
dat. schránka: z6sg8cu odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku, tj. dražených movitých věcí, z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

2.

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37419620.01.2022 10:03:070,-Kč3 770,-Kč
Dražitel č.37270320.01.2022 10:10:50100,-Kč3 870,-Kč
Dražitel č.37481220.01.2022 10:11:52100,-Kč3 970,-Kč
Dražitel č.37056720.01.2022 10:16:41100,-Kč4 070,-Kč
Dražitel č.37481220.01.2022 10:20:38300,-Kč4 370,-Kč
Dražitel č.37066420.01.2022 10:22:43300,-Kč4 670,-Kč
Dražitel č.37056720.01.2022 10:47:24100,-Kč4 770,-Kč
Dražitel č.37066420.01.2022 10:48:01100,-Kč4 870,-Kč
Dražitel č.37419620.01.2022 10:56:05100,-Kč4 970,-Kč
Dražitel č.37066420.01.2022 10:59:45100,-Kč5 070,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.01.2022 v 11:04:45

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.370664
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 5 070,-Kč

Zveřejněno dne 20.01.2022 v 11:04:45

Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.

V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.


Přijmout cookies