Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Movité věci
Podtyp: Starožitnosti a umění

Obrazy

50 290,-Kč

Vloženo: 24.8.2022 8:56 | Číslo dražby: 61219

Dražba začala 04.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 04.10.2022 11:40:33
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
115 EX 00043 / 21 - 147
Počáteční cena:
21 290,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
63 870,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 4
Město:
Praha 4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka movitých věcí se bude konat dne 20.09.2022 od 10:00 do 10:30 hod. v sídle exekutorského úřadu na adrese K Beránku 3, 143 00 Praha 4.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je:


1. Obraz – Krajina, dívky na cestě – opatřeno signaturou – Josef Písecký 1912
2. Obraz – Krajina, bříza – opatřeno signaturou – J. Šetelík 1970
3. Obraz – Tulipány ve váze - opatřeno signaturou - Kučera
4. Obraz – Milenecký pár - opatřeno signaturou - Rélink
5. Obraz – Krajina, les
6. Obraz - Abstrakce
7. Obraz – Krajina
8. Obraz – Krajina, les
9. Kresba - Náměstí
10. Obraz – Zátiší, koš s ovocem
11. Dioráma – Muž
12. Dioráma – Muž 2
13. Obraz – Marie s Ježíškem
14. Kresba – Ženský akt
15. Akvarel – Dáma s květinou
16. Obraz - Kočka
17. Obraz - Chalupa
18. Obraz – Žena na poli - opatřeno signaturou - Tichý 1951
19. Obraz – Šeříky ve váze
20. Obraz – reprodukce - Svatá
21. Obraz – reprodukce - Vesnice
22. Obraz – reprodukce – Greenwich Hospital
23. Obraz – reprodukce - Náměstí
24. Obraz – reprodukce – Ženy s ovocem
25. Obraz – reprodukce - Krajina
26. Obraz – reprodukce - Hradčany
27. Obraz – reprodukce – Práce v lese
28. Obraz – reprodukce – Děti, květiny
29. Obraz – reprodukce – Povoz s koňmi
30. Obraz – reprodukce - Vesnice
31. Obraz – reprodukce – Krajina s řekou
32. Obraz – Dívka 1
33. Obraz – Dívka 2

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Monika Elfmarková
K Beránku 3
Praha 4
14000
tel: 261 222 658
email: zde
dat. schránka: z6sg8cu odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku, tj. dražených movitých věcí, z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

2.

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39592504.10.2022 10:03:100,-Kč21 290,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 10:11:37500,-Kč21 790,-Kč
Dražitel č.39610104.10.2022 10:53:57500,-Kč22 290,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 10:58:44500,-Kč22 790,-Kč
Dražitel č.39592504.10.2022 10:58:52500,-Kč23 290,-Kč
Dražitel č.39610104.10.2022 10:59:34500,-Kč23 790,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 10:59:43500,-Kč24 290,-Kč
Dražitel č.39750504.10.2022 11:00:46500,-Kč24 790,-Kč
Dražitel č.39592504.10.2022 11:01:10500,-Kč25 290,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 11:01:32500,-Kč25 790,-Kč
Dražitel č.39610104.10.2022 11:02:12500,-Kč26 290,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 11:03:232 000,-Kč28 290,-Kč
Dražitel č.39610104.10.2022 11:03:57500,-Kč28 790,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 11:04:562 000,-Kč30 790,-Kč
Dražitel č.39610104.10.2022 11:05:24500,-Kč31 290,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 11:05:382 000,-Kč33 290,-Kč
Dražitel č.39610104.10.2022 11:05:53500,-Kč33 790,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 11:06:542 000,-Kč35 790,-Kč
Dražitel č.39610104.10.2022 11:07:44500,-Kč36 290,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 11:08:222 000,-Kč38 290,-Kč
Dražitel č.39750504.10.2022 11:09:172 500,-Kč40 790,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 11:10:152 500,-Kč43 290,-Kč
Dražitel č.39750504.10.2022 11:10:30500,-Kč43 790,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 11:11:052 000,-Kč45 790,-Kč
Dražitel č.39750504.10.2022 11:15:14500,-Kč46 290,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 11:15:58500,-Kč46 790,-Kč
Dražitel č.39750504.10.2022 11:19:39500,-Kč47 290,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 11:20:09500,-Kč47 790,-Kč
Dražitel č.39750504.10.2022 11:24:21500,-Kč48 290,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 11:24:46500,-Kč48 790,-Kč
Dražitel č.39750504.10.2022 11:28:14500,-Kč49 290,-Kč
Dražitel č.39749804.10.2022 11:31:02500,-Kč49 790,-Kč
Dražitel č.39750504.10.2022 11:35:33500,-Kč50 290,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 04.10.2022 v 11:40:33

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397505
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 50 290,-Kč

Zveřejněno dne 04.10.2022 v 11:40:33

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies