Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Movité věci
Podtyp: Stroje a zařízení

Stroj a zařízení

7 345 150,-Kč

Vloženo: 26.10.2022 11:49 | Číslo dražby: 61657

Dražba začala 01.12.2022 10:00:00 Dražba skončila 01.12.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
201 EX 01114 / 22 - 031
Počáteční cena:
7 345 150,-Kč
Minimální příhoz:
100 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
17 915 000,-Kč
Dražební jistota:
1 000 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Hradec Králové
Město:
Hradec Králové
GPS souradnice:
50.210625947, 15.807003014

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je následující soubor movitých věcí:

ZKOB D900/1800 (Integrovaná kolona odháněče benzolu)
ZRBiWS D1400 (Integrovaný rozdělovač benzolu a separované vody)

Nejnižší podání je navýšeno o 23 % DPH, neboť povinný je aktivním polským plátcem daně z přidané hodnoty.

Předkupní právo:

Předkupní právo na předmět dražby nebylo prokázáno – nebylo uplatněno.

Další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce:

Žádná nebyla zjištěna.

Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce:

Nebyla podána - soudní exekutor do zahájení dražby nezjistil, že by byla podána žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Karviná
Mgr. Pavel Struminský
Komorní 583/4
Český Těšín
737 01
tel: 552 532 411
email: zde
dat. schránka: 5cqcu6e odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39917801.12.2022 10:21:560,-Kč7 345 150,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.12.2022 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.399178
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 7 345 150,-Kč

Zveřejněno dne 01.12.2022 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies