Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Movité věci
Podtyp: Ostatní

Soubor stříbrných prstenů - celkem 61 ks

18 500,-Kč

Vloženo: 27.10.2022 12:05 | Číslo dražby: 61669

Dražba začala 30.11.2022 10:00:00 Dražba skončila 30.11.2022 11:01:03
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
192 EX 00306 / 22 - 23
Počáteční cena:
10 000,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
30 000,-Kč
Dražební jistota:
3 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kutná Hora
Město:
Kutná Hora
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka movitých věcí určených k dražbě není organizována.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto movité věci ve vlastnictví povinného:

1. 30 Stříbrné prsteny s kameny
2. 14 Stříbrné prsteny snubní
3. 17 Stříbrné prsteny snubní
Soubor stříbrných prstenů - celkem 61 ks

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Kutná Hora
Mgr. Veronika Jakubovská
Česká 325/41
Kutná Hora
284 01
tel: +420 327 516 790
email: zde
dat. schránka: am3hpeq odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39960130.11.2022 10:04:460,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.39939430.11.2022 10:23:17500,-Kč10 500,-Kč
Dražitel č.39960130.11.2022 10:23:572 000,-Kč12 500,-Kč
Dražitel č.39939430.11.2022 10:25:141 500,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.39960130.11.2022 10:33:083 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.39926230.11.2022 10:33:41500,-Kč17 500,-Kč
Dražitel č.39960130.11.2022 10:40:11500,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.39914230.11.2022 10:56:03500,-Kč18 500,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.11.2022 v 11:01:03

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.399142
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 18 500,-Kč

Zveřejněno dne 30.11.2022 v 11:01:03

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies