Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Movité věci
Podtyp: Ostatní

A - Soubor movitých věcí

1 500,-Kč

Vloženo: 7.11.2022 14:13 | Číslo dražby: 61737

Dražba začne 12.12.2022 13:00:00 za 2 dny, 17 hodin, 36 minut a 54 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
142 EX 00999 / 21 - Art
Počáteční cena:
1 500,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
4 500,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
Místo konání dražby:
www.exdrazuby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka movitých věcí určených k dražbě se uskuteční dne 7.12.2022 v 9.30 na ul. Farní 19, Frýdek-Místek, GPS: 49°41'9.712"N, 18°20'58.395"E. Další informace mohou zájemci o dražbu získat na telefonním čísle 734 732 179, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese vykon(zavináč)kocinec.eu.

Popis předmětu dražby

Soubor movitých věcí - benzínová elektrocentrála KW6500MF
nekompletní, snowboardové prkno vč. vázání.

Předmět dražby se prodává tak, jak stojí a leží, a proto všem zájemcům se doporučuje zúčastnit se prohlídky a prověřit si údaje o předmětu dražby soudním exekutorem zjištěné. Soudní exekutor nenese odpovědnost za skryté ani zjevné vady.

Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soud usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.)Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies