Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Movité věci
Podtyp: Obchodní podíly

A - Dražba obchodního podílu ve společnosti IJAPA Model s.r.o., IČ: 039 26 001

5 000,-Kč

Vloženo: 3.5.2021 13:26 | Číslo dražby: 57926

Dražba začne 07.06.2021 12:00:00 za 25 dní, 3 hodiny, 37 minut a 43 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
142 EX 20011 / 21 - Jan
Počáteční cena:
5 000,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
15 000,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
Místo konání dražby:
Další informace mohou zájemci o dražbu získat na telefonním čísle 734 732 179, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese vykon(zavináč)kocinec.eu, nebo přímo v sídle Exekutorského úřadu Frýdek-Místek na adrese Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

www.exdrazby.cz

Popis předmětu dražby

Dražba obchodního podílu dlužníka ve výši 1/3 v obchodní společnosti IJAPA Model s.r.o., IČ: 039 26 001, se sídlem Příční 1323, Lipník nad Bečvou, 751 31, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61784, dle výpisu z obchodního rejstříku společnosti s vkladem 50 000,00 Kč do základního kapitálu společnosti.

Udělením příklepu se vydražitel stává společníkem obchodní společnosti namísto toho, jehož podíl byl vydražen. (§ 320ab
odst. 4 in fine o.s.ř.)

Vlastnictví vydraženého obchodního podílu přechází na vydražitele řádným a včasným zaplacením nejvyššího podání s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Důkazem o přechodu vlastnictví na vydražitele je potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydraženému obchodnímu podílu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a další práva váznoucí na podílu (§329 odst. 7 a 8 o.s.ř.).

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala