Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Movité věci
Podtyp: Obchodní podíly

Obchodní podíl ve společnosti Centrogaráže Slovany s.r.o., IČO: 40525449

33 333,-Kč

Vloženo: 24.5.2021 10:27 | Číslo dražby: 58106

Dražba začne 01.07.2021 11:00:00 za 12 dní, 17 hodin, 49 minut a 54 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
134 EX 02684 / 19 - 241
Počáteční cena:
33 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
100 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Plzeň-město
Město:
Plzeň
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Neuskuteční se.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je obchodní podíl o velikosti 100% ve společnosti: Centrogaráže Slovany s.r.o., se sídlem Částkova 911/56 , 32600 Plzeň, IČO: 40525449, zapsaná v OR: Krajský soud v Plzni pod spisovou značkou: C 1145

Podmínky prodeje obchodního podílu byly čerpány z notářského zápisu ze dne 13.07.2015 a 26.08.2015 ze Sbírky listiny. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý vlastník může vlastnit více podílů. Má-li společnost jediného společníka, není převod jeho podílu na jinou osobu omezen souhlasem valné hromady, ani jakýmkoliv jiným omezením. Obchodní korporace je v insolvenčním řízení, dne 14.12.2018 bylo rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, řízení je vedené u Krajského soudu v Plzni, sp.zn. KSPL 52 INS 22079/2016. Aktiva společnosti z účetních výkazů k datu 31.12.2019 byly zjištěny ve výši 0,- Kč. Cizí zdroje, tedy závazky společnosti byly zjištěny ve výši 27 000,00 Kč. Dne 18.02.2021 soudnímu exekutorovi byla doručena nabídka třetí osoby, že má zájem obchodní podíl nabýt za částku 100 000,00 Kč.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala