Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Všestudy, podíl 1/4

877 000,-Kč

Vloženo: 28.8.2015 11:57 | Číslo dražby: 28671

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
180 EX 07047 / 06 - 69
Cena stanovena znalcem:
877 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Chomutov
Město:
Všestudy
Podíl:
1/4
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
patrový
Počet podlaží:
2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na pozemcích:
- parc. č. 105/3 - orná půda o výměře 109 m2;
- parc. č. 106/1 - orná půda o výměře 3332 m2;
- parc. č. 115 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1900 m2, jehož součástí je stavba Všestudy, č. p. 57 - rod. dům;
- parc. č. 116 - zahrada o výměře 321 m2;
- parc. č. 117 - zahrada o výměře 447 m2;
- parc. č. 118 - orná půda o výměře 2361 m2;
- parc. č. 130/1 - orná půda o výměře 1178 m2;
- parc. č. 131/1 - ostatní plocha o výměře 244 m2;
- parc. č. 178/5 - orná půda o výměře 46705 m2;
- parc. č. 193/6 - orná půda o výměře 23465 m2;
- parc. č. 200/1 - trvalý travní porost o výměře 1166 m2;
- parc. č. 201/1 - orná půda o výměře 88374 m2.
Zapsáno na LV 118, kat. území a obec Všestudy, okres Chomutov.

Rodinný dům má 1 NP a částečně využité podkroví, jeho stáří je cca 86 let. V roce 2009 byla vyměněna okna za plastová, provedeno zateplení jedné štítové stěny a zadní stěny objektu s novou fasádní omítkou, zbylá část původní fasády byla natřena fasádním nátěrem. Ostatní vybavení je převážně původní. Dispozice je v 1. NP tři pokoje, kuchyně, koupelna, WC, spíš a kotelna, v podkroví dva pokoje a půda.

Příslušenství tvoří dvě stodoly a venkovní úpravy - oplocení pozemků, zpevněné plochy, přípojky IS, skleník, kůlna.

Zemědělské pozemky se nacházejí v okolí obce v lánech, nenacházejí se na nich žádné stavby, jsou rovinaté a bonitovány.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33a
Praha 6
160 00
tel: +420 606 710 393
email: zde
dat. schránka: kxcqtwv odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Nebylo uplatněno.

2. Stejná podání a los

Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání ve smyslu § 336j odst. 1 o.s.ř., ve znění účinném před novelou č. 334/2012 Sb., exekutor udělí příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo a pokud předkupní právo prokázáno nebylo, udělí příklep dražiteli, který byl určen losem.
Případné losování proběhne v sídle Exekutorského úřadu následující pracovní den po dražbě.
Dle § 336i odst. 4 o.s.ř. je dražitel vázán svým podáním, dokud nebude udělen příklep.
Dražitelé, kteří učiní nejvyšší shodné podání, mají právo se losování zúčastnit, případně bude rozhodnuto losem v jejich nepřítomnosti.

3. Přihlášení věřitelé

Mgr. Sobíšková Zuzana, soudní exekutor EÚ Praha 6
RWE Energie, s.r.o. - zast. Stypa Kamil, advokát
Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov
FÚ Územní pracoviště v Chomutově
JUDr. Smékal Marcel, soudní exekutor EÚ Praha – východ
MART - servis s.r.o.
Generali Pojišťovna a.s. – zast. JUDr. Majer Roman, advokát
UPC Česká republika, s.r.o.
VZP ČR – RP Ústí nad Labem (ÚzP Chomutov)
JUDr. Mareš Ondřej, LL.M., soudní exekutor EÚ Litoměřice
T-Mobile Czech Republic a.s.
JUDr. Olma Igor, soudní exekutor EÚ Svitavy

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies