Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba id. 1/2 pozemků v k.ú. Koňkovice

45 000,-Kč

Vloženo: 25.1.2018 9:31 | Číslo dražby: 44896

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Insolvenční řízení
Číslo jednací:
049 EX 00495 / 15 - 158
Cena stanovena znalcem:
45 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Havlíčkův Brod
Město:
Trpišovice
Podíl:
1/2
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Doba pro dražitele s před. právem:
2 dny
Doba pro přihlášení k dražbě:
1 den
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou:

- id. ½ pozemku, parcela č. 189/1 o výměře 5452 m², trvalý travní porost,
- id. ½ pozemku, parcela č. 189/2 o výměře 834 m², trvalý travní porost,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Trpišovice, katastrální území Koňkovice, na listu vlastnictví č. 126 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, u Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, v podílovém spoluvlastnictví povinného Marcela Cudlína, výše podílu – ½, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Pelhřimov
JUDr. Jana Fojtová
Pražská 1156
Pelhřimov
393 01
tel: +420 565 333 421
email: zde
dat. schránka: d47g8e3 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies