Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Hablov, podíl 1/2

800 000,-Kč

Vloženo: 14.1.2019 11:14 | Číslo dražby: 49470

ARCHIVOVÁNO
Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
050 EX 00744 / 14 - 118
Cena stanovena znalcem:
800 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Prostějov
Město:
Olšany u Prostějova
Podíl:
1/2
Registrace dražitelů s předkupním právem:
NE
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemcích:
- parc.č. St. 241/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 20, Hablov
- parc.č. 9 - zahrada o výměře 307 m2
- parc.č. 76/6 - orná půda o výměře 281 m2
- parc.č. 80/15 - ostatní plocha o výměře 47 m2 (ost. komunikace)
- parc.č. 80/24 - orná půda o výměře 1371 m2
To vše zapsáno na LV 5 v kat.ú. Hablov , obec Olšany u Prostějova, okres Prostějov.

Upozornění!
Druhá polovina předmětné nemovitosti bude dražena v rámci exekučního řízení sp.zn. 050EX 1301/17 dne 28.2.2019 od 10:00 hod.

Jedná se o větší řadový, zděný dům tvořící svým průčelím stavební čáru této části obce na níž navazuje dlážděný chodník oddělující oceňovanou nemovitost od osy státní silnicí. Vjezd
do dvorní části umožňují dřevěná vrata za nímž je situovaný dlážděný průjezd. Vlastní obytná rodinná část je situována v I.N.P. tohoto nepodsklepeného domu, zděného z cihelného a kamenného zdiva.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod
Mgr. Stanislav Molák
Bělohradská 299
Havlíčkův Brod
580 01
tel: 569 420 480
email: zde
dat. schránka: 4w6g8q5 odkaz
více o exekutorovi

Dokumenty

Mapa
Zobrazit na mapě