Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Vše

Pozemek o velikosti 371 m2, Hlinsko v Čechách

20 000,-Kč

Vloženo: 13.8.2019 15:07 | Číslo dražby: 52181

Dražba začala 30.09.2019 10:00:00 Dražba skončila 30.09.2019 11:04:09
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
008 EX 01290 / 17 - 47
Počáteční cena:
20 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
40 000,-Kč
Dražební jistota:
8 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Chrudim
Město:
Hlinsko
Podkategorie:
Ostatní
Místo konání dražby:
http://www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 980/9 ostatní plocha o výměře 98 m2
- parc.č. 980/19 ostatní plocha o výměře 273 m2
To je zapsáno na LV 6634, kat.území Hlinsko v Čechách, obec Hlinsko, okres Chrudim.

Parc. č. 980/9, vedená jako ostatní plocha, je lichoběžníkového tvaru s výměrou 98 m2 sousedí s přístupovou komunikací, jedná se o malý pozemek, holý bez staveb, zatravněný místy s náletem rostlin.

Parc. č. 980/19, vedená jako ostatní plocha, je úzkého podlouhlého tvaru s výměrou 273 m2, částečně zpevněná s místy s náletem dřevin a rostlin a slouží parně jako přístup k trafostanici při jihovýchodní hranici pozemku, což je ošetřeno věcným břemenem spočívajícím v právu chůze a jízdy k budově technické vybavenosti pro společnost ČEZ Distribuce , a.s.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Milan Bronec - Exekutorský úřad České Budějovice
JUDr. Milan Bronec
Šumavská 17
České Budějovice
370 01
tel: 387 436 038
email: zde
dat. schránka: 64ug78z odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.26712130.09.2019 10:59:090,-Kč20 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.09.2019 v 11:04:09

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.267121
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 20 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.09.2019 v 11:04:09

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.