Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 800 m2, Veselý Žďár, podíl 1/2

133 334,-Kč

Vloženo: 3.9.2019 8:27 | Číslo dražby: 52380

Dražba začala 23.10.2019 09:00:00 Dražba skončila 23.10.2019 09:30:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
050 EX 05038 / 11 - 100
Počáteční cena:
133 334,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
200 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Havlíčkův Brod
Město:
Veselý Žďár
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- parc.č. St. 257 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 153, rod.dům
- parc.č. 1503/9 orná půda o výměře 709 m2
To je zapsáno na LV 37, kat.území Veselý Žďár, obec Veselý Žďár, okres Havlíčkův Brod.

Pozemek p.č.st. 257 je veden ve výpisu z K.N. v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří o ploše 91 m2. Je zastavěn rodinným domem č.p. 153.
Parcela p.č. 1503/9 je vedena ve výpisu z K.N. v druhu pozemku orná půda o ploše 709 m2. Tato parcela se využívá jako pozemek v jednotném funkčním celku s parcelou p.č.st. 257 a je oceňován
jako zahrada.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod
Mgr. Stanislav Molák
Bělohradská 299
Havlíčkův Brod
580 01
tel: 569 420 480
email: zde
dat. schránka: 4w6g8q5 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27313023.10.2019 09:02:560,-Kč133 334,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.10.2019 v 09:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.273130 - NWD Real Estates Sharing s.r.o. - Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 133 334,-Kč

Zveřejněno dne 23.10.2019 v 09:30:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.