Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti

Pozemek o velikosti 419 m2, Jirkov

61 000,-Kč

Vloženo: 3.9.2019 9:59 | Číslo dražby: 52382

Dražba začala 23.10.2019 10:00:00 Dražba skončila 23.10.2019 10:30:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
050 EX 01906 / 12 - 160
Počáteční cena:
54 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
81 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Chomutov
Město:
Jirkov
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 1679/47 orná půda o výměře 419 m2
To je zapsáno na LV 4332, kat.území Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov.

V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda, územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - sady, zahrady.
Na pozemku se nachází pouze traviny a náletové keře a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod
Mgr. Stanislav Molák
Bělohradská 299
Havlíčkův Brod
580 01
tel: 569 420 480
email: zde
dat. schránka: 4w6g8q5 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.26847423.10.2019 10:13:120,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.26779423.10.2019 10:16:491 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.26847423.10.2019 10:19:275 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.26779423.10.2019 10:24:241 000,-Kč61 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.10.2019 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.267794 - Milan Štefanov Ing. - Revoluční 49/15, Chomutov, 43001
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 61 000,-Kč

Zveřejněno dne 23.10.2019 v 10:30:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.