Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Vše

Pozemek o velikosti 1074 m2, Tušť

36 000,-Kč

Vloženo: 10.9.2019 9:57 | Číslo dražby: 52497

Dražba začala 16.10.2019 11:30:00 Dražba skončila 16.10.2019 13:51:48
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
063 EX 00360 / 04 - 177
Počáteční cena:
12 667,-Kč
Cena stanovena znalcem:
19 000,-Kč
Dražební jistota:
4 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Jindřichův Hradec
Město:
Suchdol nad Lužnicí
Podkategorie:
Les
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Pozemek parc. č. 685/35 o výměře 533 m2, parc. č. 699/14 o výměře 161 m2 a parc. č. 2058 o výměře 297 m2 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako lesní pozemky, pozemky určené k plnění funkcí lesa. Pozemek parc. č. 698/12 o výměře 83 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Pozemky se nacházejí v chráněné krajinné oblasti, v lokalitě Velké tály asi 300 m od silnice E49. Jedná se o porost na rovině rozdělen cestou ve III. zóně CHKO Třeboňsko. Na pozemcích se nachází borovice stáří 111 let. Zásoba je 85 m3.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Vladimír Plášil
Jankovcova 13
Praha 7 – Holešovice
170 00
tel: 266713022
email: zde
dat. schránka: hjng8vk odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27187816.10.2019 11:37:270,-Kč12 667,-Kč
Dražitel č.27259516.10.2019 11:51:261 000,-Kč13 667,-Kč
Dražitel č.27187816.10.2019 12:39:291 000,-Kč14 667,-Kč
Dražitel č.26879616.10.2019 13:10:531 333,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.27187816.10.2019 13:20:371 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.27213016.10.2019 13:23:011 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.27084116.10.2019 13:24:361 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.27187816.10.2019 13:25:201 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.27213016.10.2019 13:27:141 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.27187816.10.2019 13:27:331 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.27084116.10.2019 13:28:181 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.27187816.10.2019 13:29:241 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.26893816.10.2019 13:30:451 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.27084116.10.2019 13:30:541 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.27187816.10.2019 13:32:011 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.27084116.10.2019 13:32:111 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.27187816.10.2019 13:33:021 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.26893816.10.2019 13:33:371 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.27084116.10.2019 13:34:431 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.27187816.10.2019 13:35:401 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.26893816.10.2019 13:39:001 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.27084116.10.2019 13:39:411 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.26893816.10.2019 13:43:221 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.27084116.10.2019 13:46:481 000,-Kč36 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.10.2019 v 13:51:48

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.270841 - Jan Stejskal - Hnězdenská 735/6, Praha, 18100
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 36 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.10.2019 v 13:51:48


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 2 hodiny, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.