Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Vše

Pozemek o velikosti 3432 m2, Vysoké Mýto, podíl 1/4

14 667,-Kč

Vloženo: 10.9.2019 10:09 | Číslo dražby: 52498

Dražba začala 16.10.2019 10:00:00 Dražba skončila 16.10.2019 12:01:12
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
063 EX 01669 / 07 - 150
Počáteční cena:
13 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
20 500,-Kč
Dražební jistota:
4 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Ústí nad Orlicí
Město:
Vysoké Mýto
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Pozemek parc. č. 10339 slouží k zemědělským účelům, v KN je veden jako orná půda. Celková plocha činí 3.432 m2 a tvoří jeden celek. Dle LPIS je pozemek obhospodařovaný. Nachází se v mírně svažitém terénu přibližně uprostřed mezi obcemi Vysoké Mýto, Zámrsk a Vraclav, cca 800 m jihozápadně od silnice č. 35. Pozemek je přístupný pouze volným terénem.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Vladimír Plášil
Jankovcova 13
Praha 7 – Holešovice
170 00
tel: 266713022
email: zde
dat. schránka: hjng8vk odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27182616.10.2019 11:15:590,-Kč13 667,-Kč
Dražitel č.27169116.10.2019 11:56:121 000,-Kč14 667,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.10.2019 v 12:01:12

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.271691 - Václav Štěpánek - Horní Ředice 301, Dolní ředice, 53375
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 14 667,-Kč

Zveřejněno dne 16.10.2019 v 12:01:12


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 2 hodiny, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.