Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Vše

Pozemek o velikosti 1189 m2, Grunta, podíl 1/2

226 667,-Kč

Vloženo: 10.9.2019 13:36 | Číslo dražby: 52509

Dražba začala 16.10.2019 09:30:00 Dražba skončila 16.10.2019 11:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
063 EX 01711 / 07 - 95
Počáteční cena:
226 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
340 000,-Kč
Dražební jistota:
55 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kolín
Město:
Grunta
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Obec Grunta se nachází v jihovýchodní části okresu Kolín, cca 6 km od hranice okresního města. Má přibližně 80 obyvatel a nemá žádnou občanskou vybavenost. Je obsluhována autobusovou dopravou (příměstské linky). Má veřejné rozvody elektřiny a kanalizace.

Pozemek se nachází na severním okraji obce, v sousedství novější zástavby rodinných domů. Pozemek je původně mírně svažitý, terénními úpravami v hlavní části srovnán. Je oplocen starším pletivem. V části je zarostlý náletovými keři a stromy (planá třešeň, bez,…). Na hranici pozemku je zřízena přípojka elektřiny, kanalizace je dostupná v ulici.

Pozemek je v souladu s územním plánem zastavitelný rodinným domem. Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny.

Pozemek je dle zápisu na LV zatížen předkupním právem ve prospěch Obce Grunta. Smlouva o zřízení předkupního práva byla zpracovateli ocenění dostupná. Smlouvou byl zatížen pozemek parc. č. 556/8 (nyní sousední s oceňovanou nemovitostí), ze které byl oceňovaný pozemek oddělen. Smlouva ošetřovala skutečnost, že pozemek parc. č. 556/8
byl jeho vlastníkovi prodán obcí jako stavební a vlastník se zavázal postavit na dané parcele rodinný dům. Smlouva byla sepsána v roce 2004 a dům měl být postaven do roku 2010. Smlouva pak stanovila kupní cenu, za kterou by obec pozemek koupila v případě že by dům nebyl postaven a vlastník by chtěl pozemek prodat či jinak zcizit. V roce 2005 přitom byla část pozemku (současný oceňovaný pozemek parc. č. 556/32) prodán ½ p. Michalu Zelingerovi a ½ paní Šárce Procházkové. Kupní smlouva je zpracovateli ocenění dostupná. Ve smlouvě není zatížení předkupním právem zmíněno ani řešeno.

Předkupní právo není v ocenění zohledněno, neboť:
- na dotčeném pozemku parc. č. 556/8 byl již rodinný dům postaven
- z pozemku byl po zřízení předkupního práva oddělen a prodán současný pozemek parc. č. 556/32, aniž by předkupní právo bylo řešeno a využito
- starostou obce bylo znaleckému ústavu sděleno, že oceňovaný pozemek parc. č. 556/32 je aktuálně využitelný pro stavbu rodinného domu, přičemž poměry na místě jsou starostovi obce dle jeho sdělení dobře známy, a obec má zájem na výstavbě nového rodinného domu na pozemku.

Existence dalších věcných břemen, výměnků a nájemních, pachtovních či předkupních práv nebyla zjištěna. Pokud se po vydání tohoto usnesení objeví další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, budou o nich účastníci dražby informováni před zahájením dražby samotné.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Vladimír Plášil
Jankovcova 13
Praha 7 – Holešovice
170 00
tel: 266713022
email: zde
dat. schránka: hjng8vk odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.26900116.10.2019 11:19:300,-Kč226 667,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.10.2019 v 11:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.269001 - Aleš Jindra - Polepy 230, Kolín, 280 02
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 226 667,-Kč

Zveřejněno dne 16.10.2019 v 11:30:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 2 hodiny, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.