Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Vše

Pozemek o velikosti 5928 m2, Leština u Zábřeha, podíl 8/30

50 000,-Kč

Vloženo: 10.9.2019 16:14 | Číslo dražby: 52521

Dražba začala 16.10.2019 10:30:00 Dražba skončila 16.10.2019 13:35:53
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
063 EX 01349 / 07 - 158
Počáteční cena:
20 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
30 000,-Kč
Dražební jistota:
7 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Šumperk
Město:
Leština
Podíl:
8/30
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Pozemek slouží k zemědělským účelům, jeho celková výměra činí 5.928 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy Po - plochy zemědělské produkce - orná půda. Na malé části pozemku se nachází náletové dřeviny. Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě.

Objekt je umístěn na severním okraji obce, mimo zastavěné území obce. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě s vysokým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 5leté vody).
V místě je zastávka autobusových spojů a parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Oceňované nemovité věci nejsou zatíženy věcnými břemeny.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Vladimír Plášil
Jankovcova 13
Praha 7 – Holešovice
170 00
tel: 266713022
email: zde
dat. schránka: hjng8vk odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27153316.10.2019 10:33:331 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.27120716.10.2019 11:06:071 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.27182816.10.2019 11:16:351 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 12:00:531 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.272064 (spoluvlastník)16.10.2019 12:04:260,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 12:19:351 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.272064 (spoluvlastník)16.10.2019 12:27:500,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 12:28:051 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 12:30:201 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 12:33:291 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 12:34:091 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 12:38:241 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 12:42:341 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 12:47:141 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 12:52:011 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 12:52:101 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 12:52:241 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 12:57:141 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 12:57:381 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 13:02:221 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 13:02:321 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 13:07:051 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 13:07:181 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 13:11:521 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 13:12:131 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 13:16:121 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 13:19:221 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 13:21:081 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 13:26:011 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 13:26:221 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.27153316.10.2019 13:30:341 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.27266716.10.2019 13:30:531 000,-Kč50 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.10.2019 v 13:35:53

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.272667 - Pavel Macháček - U Dráhy 770/5, Zábřeh, 789 01
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 50 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.10.2019 v 13:35:53


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 2 hodiny, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.