Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Vše

Pozemek o velikosti 9942 m2, Dolní Bušínov, podíl 1/5

157 334,-Kč

Vloženo: 10.9.2019 16:26 | Číslo dražby: 52522

Dražba začala 16.10.2019 12:00:00 Dražba skončila 16.10.2019 14:09:42
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
063 EX 01349 / 07 - 159
Počáteční cena:
93 334,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
140 000,-Kč
Dražební jistota:
25 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Šumperk
Město:
Zábřeh
Podíl:
1/5
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Pozemky parc. č. 725/4, 726/1 a 1082 tvoří jednotný celek. Celková plocha těchto pozemků činí 3.596 m2. Pozemky parc. č. 725/4 a 1082 jsou z menší části regulovány územním plánem jako plochy rekreace individuální. Z větší části jsou tyto pozemky a celý pozemek parc.č. 726/1 regulovány jako plochy krajinné zeleně a jsou součástí lokálního biokoridoru. Část pozemku parc. č. 725/4 je územním plánem regulována jako účelová komunikace, což odpovídá i skutečnému využití. Přes pozemky parc. č. 725/4 a 1082 prochází vedení nízkého napětí. Tyto skutečnosti značně omezují využití pozemků. Z inženýrských sítí je dostupná pouze elektřina.

Pozemky parc. č. 802, 803, 805/1, 806/1 a 807 tvoří jednotný celek. Celková plocha těchto pozemků činí 6.346 m2. V územním plánu jsou celou svou plochou regulovány jako plochy přírodní a jsou součástí lokálního biocentra.
Na pozemcích se nachází náletové dřeviny, příp. lesní porosty. Pozemky nejsou oplocené. Pozemky je rovinaté až mírně svažité. Přístup k pozemkům parc. č. 725/4, 726/1 a 1082 je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno. Přístup k pozemkům parc. č. 802, 803, 805/1, 806/1 a 807 je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Pozemky jsou umístěny v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V obci jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. Většina občanské vybavenosti obce je dostupná v dojezdové vzdálenosti cca 10 km. Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. V okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Nemovité věci nejsou zatíženy věcnými břemeny.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Vladimír Plášil
Jankovcova 13
Praha 7 – Holešovice
170 00
tel: 266713022
email: zde
dat. schránka: hjng8vk odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.272060 (spoluvlastník)16.10.2019 13:51:001 000,-Kč94 334,-Kč
Dražitel č.27195716.10.2019 13:54:491 000,-Kč95 334,-Kč
Dražitel č.272060 (spoluvlastník)16.10.2019 13:56:130,-Kč95 334,-Kč
Dražitel č.27195716.10.2019 13:56:481 000,-Kč96 334,-Kč
Dražitel č.272060 (spoluvlastník)16.10.2019 13:57:000,-Kč96 334,-Kč
Dražitel č.27195716.10.2019 13:57:151 000,-Kč97 334,-Kč
Dražitel č.272060 (spoluvlastník)16.10.2019 13:57:322 000,-Kč99 334,-Kč
Dražitel č.27195716.10.2019 13:58:021 000,-Kč100 334,-Kč
Dražitel č.272060 (spoluvlastník)16.10.2019 13:58:272 000,-Kč102 334,-Kč
Dražitel č.27195716.10.2019 13:58:431 000,-Kč103 334,-Kč
Dražitel č.272060 (spoluvlastník)16.10.2019 13:58:592 000,-Kč105 334,-Kč
Dražitel č.27195716.10.2019 13:59:191 000,-Kč106 334,-Kč
Dražitel č.272060 (spoluvlastník)16.10.2019 14:00:112 000,-Kč108 334,-Kč
Dražitel č.27195716.10.2019 14:00:171 000,-Kč109 334,-Kč
Dražitel č.272060 (spoluvlastník)16.10.2019 14:00:552 000,-Kč111 334,-Kč
Dražitel č.27195716.10.2019 14:01:2610 000,-Kč121 334,-Kč
Dražitel č.272060 (spoluvlastník)16.10.2019 14:01:542 000,-Kč123 334,-Kč
Dražitel č.27195716.10.2019 14:02:3210 000,-Kč133 334,-Kč
Dražitel č.272060 (spoluvlastník)16.10.2019 14:03:002 000,-Kč135 334,-Kč
Dražitel č.27195716.10.2019 14:03:3110 000,-Kč145 334,-Kč
Dražitel č.272060 (spoluvlastník)16.10.2019 14:04:012 000,-Kč147 334,-Kč
Dražitel č.27195716.10.2019 14:04:4210 000,-Kč157 334,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.10.2019 v 14:09:42

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.271957 - Matouš Langer - Tylova 955, Žamberk, 564 01
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 157 334,-Kč

Zveřejněno dne 16.10.2019 v 14:09:42


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 2 hodiny, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.