Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Vše

Pozemek o velikosti 731 m2, Lukavice, podíl 1/2

22 500,-Kč

Vloženo: 11.9.2019 8:35 | Číslo dražby: 52530

Dražba začala 15.10.2019 09:00:00 Dražba skončila 15.10.2019 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
063 EX 01375 / 04 - 398
Počáteční cena:
22 500,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
45 000,-Kč
Dražební jistota:
6 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Chrudim
Město:
Lukavice
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Pozemek p.č. 169/1 evidovaný v KN jako zahrada je úzký pruh svažitého pozemku nad chatou ev.č. 1, pozemek je nesekaný. V územním plánu jsou pozemky označeny jako RI – rekreace-plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Pozemek p.č. 166/3 evidovaný v KN jako trvalý travní porost je v územním plánu označen jako NP – plochy přírodní. Pozemek je zatravněn, na části je nezpevněná cesta, část je užívána jako funkční celek s chatami ev. č. 1 a 2, část je svažitý břeh potoka. Lokalita je přístupná po místní částečně zpevněné komunikaci, je zde možnost napojení na rozvod el. energie. Vzdálenost do obce Lukavice je cca. 2 km. V obci je platný územní plán.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Vladimír Plášil
Jankovcova 13
Praha 7 – Holešovice
170 00
tel: 266713022
email: zde
dat. schránka: hjng8vk odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).