Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Vše

Pozemek o velikosti 3048 m2, Habartice u Frýdlantu

150 400,-Kč

Vloženo: 11.9.2019 8:46 | Číslo dražby: 52531

Dražba začala 15.10.2019 10:00:00 Dražba skončila 15.10.2019 12:00:01
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
063 EX 03228 / 09 - 379
Počáteční cena:
150 400,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
300 800,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Habartice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Pozemek parc. č. 192 o výměře 3048 m2 zapsaný na LV 265 pro obec Habartice, KÚ Habartice u Frýdlantu, okres Liberec. Pozemek je evidován jako trvalý travní porost. Podle znaleckého posudku (str. 4) je tato pozemková parcela podle územního plánu určena k zástavbě rodinnými domky.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Vladimír Plášil
Jankovcova 13
Praha 7 – Holešovice
170 00
tel: 266713022
email: zde
dat. schránka: hjng8vk odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27170615.10.2019 11:55:010,-Kč150 400,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.10.2019 v 12:00:01

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.271706 - Dalibor Kopp - Dobrodružná 773, Liberec 25, 463 12
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 150 400,-Kč

Zveřejněno dne 15.10.2019 v 12:00:01


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 2 hodiny, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.