Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti

Rodinný dům, Skuhrov u Havlíčkova Brodu, podíl 1/4

103 450,-Kč

Vloženo: 12.9.2019 13:02 | Číslo dražby: 52562

Dražba začala 05.11.2019 09:00:00 Dražba skončila 05.11.2019 09:34:16
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
050 EX 01594 / 11 - 127
Počáteční cena:
103 450,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
206 900,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Havlíčkův Brod
Město:
Skuhrov
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech:
- parc.č. St. 92 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 543 m2, jehož součástí je stavba č.p. 70, rod.dům
- parc.č. 176/16 trvalý travní porost o výměře 84 m2
- parc.č. 176/37 trvalý travní porost o výměře 6 m2
- parc.č. 308/2 trvalý travní porost o výměře 836 m2
- parc.č. 310/2 trvalý travní porost o výměře 1137 m2
- parc.č. 310/5 trvalý travní porost o výměře 13 m2
- parc.č. 310/9 trvalý travní porost o výměře 18 m2
- parc.č. 310/10 trvalý travní porost o výměře 2 m2
- parc.č. 313/1 zahrada o výměře 479 m2
To je zapsáno na LV 60, kat.území Skuhrov u Havlíčkova Brodu, obec Skuhrov, okres Havlíčkův Brod.

Jedná se o zděný nepodsklepený přízemní samostatně stojící rodinný dům se sedlovou střechou s podkrovím na celé zastavěné ploše I.NP. Krytinu tvoří pálené tašky. Objekt je přístupný z místní nezpevněné komunikace a je napojený na veřejný rozvod vody a elektrické energie. Odpadní vody jsou svedeny do jímky na vyvážení. V obci je vybudována kanalizace s ČOV a zaveden plyn. Dle dostupných údajů stanovuji stáří nemovitostí cca 60 let.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod
Mgr. Stanislav Molák
Bělohradská 299
Havlíčkův Brod
580 01
tel: 569 420 480
email: zde
dat. schránka: 4w6g8q5 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27456505.11.2019 09:29:160,-Kč103 450,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 05.11.2019 v 09:34:16

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.274565 - MAXELL Reality s.r.o. - Štrossova 510, Pardubice, 53003
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 103 450,-Kč

Zveřejněno dne 05.11.2019 v 09:34:16


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.



V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.