Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Skuhrov u Havlíčkova Brodu, podíl 1/4

103 450,-Kč

Vloženo: 12.9.2019 13:02 | Číslo dražby: 52562

Dražba začala 05.11.2019 09:00:00 Dražba skončila 05.11.2019 09:34:16
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
050 EX 01594 / 11 - 127
Počáteční cena:
103 450,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
206 900,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Havlíčkův Brod
Město:
Skuhrov
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech:
- parc.č. St. 92 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 543 m2, jehož součástí je stavba č.p. 70, rod.dům
- parc.č. 176/16 trvalý travní porost o výměře 84 m2
- parc.č. 176/37 trvalý travní porost o výměře 6 m2
- parc.č. 308/2 trvalý travní porost o výměře 836 m2
- parc.č. 310/2 trvalý travní porost o výměře 1137 m2
- parc.č. 310/5 trvalý travní porost o výměře 13 m2
- parc.č. 310/9 trvalý travní porost o výměře 18 m2
- parc.č. 310/10 trvalý travní porost o výměře 2 m2
- parc.č. 313/1 zahrada o výměře 479 m2
To je zapsáno na LV 60, kat.území Skuhrov u Havlíčkova Brodu, obec Skuhrov, okres Havlíčkův Brod.

Jedná se o zděný nepodsklepený přízemní samostatně stojící rodinný dům se sedlovou střechou s podkrovím na celé zastavěné ploše I.NP. Krytinu tvoří pálené tašky. Objekt je přístupný z místní nezpevněné komunikace a je napojený na veřejný rozvod vody a elektrické energie. Odpadní vody jsou svedeny do jímky na vyvážení. V obci je vybudována kanalizace s ČOV a zaveden plyn. Dle dostupných údajů stanovuji stáří nemovitostí cca 60 let.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Havlíčkův Brod
Mgr. Stanislav Molák
Bělohradská 299
Havlíčkův Brod
580 01
tel: 569 420 480
email: zde
dat. schránka: 4w6g8q5 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27456505.11.2019 09:29:160,-Kč103 450,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 05.11.2019 v 09:34:16

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.274565 - MAXELL Reality s.r.o. - Štrossova 510, Pardubice, 53003
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 103 450,-Kč

Zveřejněno dne 05.11.2019 v 09:34:16


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.