Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Ostatní

Nebytový prostor, Bubeneč (sklep)

235 000,-Kč

Vloženo: 17.10.2019 16:49 | Číslo dražby: 52946

Dražba začala 11.05.2021 11:00:00 Dražba skončila 11.05.2021 13:15:37
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
164 EX 04238 / 18 - 93
Počáteční cena:
76 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
114 000,-Kč
Dražební jistota:
22 000,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 7
Město:
Praha 7
GPS souradnice:
50°06'04.43"N, 14°25'08.30"E
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Jedná se o řadový vnitřní bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky. V domě se nacházejí bytové jednotky, nebytové prostory, společné prostory. Střecha budovy je sedlová. Na střeše budovy jsou žlaby se svody. Součástí střechy je vikýř, komín, střešní okna a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v dobrém udržovaném stavu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Z inženýrských sítí je budova napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Oceňovaná jednotka č. 704/29 se nachází v budově č.p. 704. Jedná se o jiný nebytový prostor - sklep. Užitná plocha jednotky je 2,30 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů části kopie prohlášení vlastníka a části kopie kupní smlouvy.

V domě jsou přípojky elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Na pozemku parc. č. 304 stojí bytový dům s č.p. 704. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 498 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek ve vlastnictví hlavního města a státu.

Součásti a příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34006811.05.2021 11:40:370,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 11:58:551 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 11:58:571 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.34084411.05.2021 12:42:551 001,-Kč79 001,-Kč
Dražitel č.34061411.05.2021 12:52:451 000,-Kč80 001,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 12:54:427 777,-Kč87 778,-Kč
Dražitel č.34026211.05.2021 12:56:101 000,-Kč88 778,-Kč
Dražitel č.34077511.05.2021 12:57:055 000,-Kč93 778,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 12:57:341 000,-Kč94 778,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 12:57:371 000,-Kč95 778,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 12:57:595 110,-Kč100 888,-Kč
Dražitel č.34006811.05.2021 12:58:4610 112,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 12:59:063 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 12:59:101 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.34077511.05.2021 12:59:146 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 12:59:563 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:00:021 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:00:051 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.34077511.05.2021 13:00:095 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:00:141 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:00:161 000,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:00:191 000,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.34077511.05.2021 13:00:3610 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.34006811.05.2021 13:01:016 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.34077511.05.2021 13:01:221 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:01:361 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:01:391 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:01:411 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.34006811.05.2021 13:02:0926 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:02:353 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.34006811.05.2021 13:03:0317 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:03:371 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.34006811.05.2021 13:04:079 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:05:061 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:05:201 000,-Kč212 000,-Kč
Dražitel č.34006811.05.2021 13:06:028 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:06:261 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:06:311 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.34006811.05.2021 13:06:588 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.33977311.05.2021 13:07:301 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.34006811.05.2021 13:10:374 000,-Kč235 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 11.05.2021 v 13:15:37

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.340068
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 235 000,-Kč

Zveřejněno dne 11.05.2021 v 13:15:37

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.