Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 8469 m2, Krhov u Bojkovic, podíl 7/10

120 000,-Kč

Vloženo: 3.5.2020 20:23 | Číslo dražby: 54741

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
207 EX 01078 / 11 - 145
Cena stanovena znalcem:
120 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Bojkovice
Podíl:
7/10
Podkategorie:
Trvalý travní porost
Plocha užitná:
8469 m²
Plocha pozemku:
8469 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podílu o velikosti 7/10 (sedm desetin) na pozemcích parc. č. 1363 (trvalý travní porost), parc. č. 1368 (trvalý travní porost), parc. č. 1407/22 (ostatní plocha), parc. č. 1507 (trvalý travní porost), parc. č. 1508 (trvalý travní porost), parc. č. 1590 (trvalý travní porost) a na pozemku parc. č. 2231/4 (vodní plocha), vše v kat. území Krhov u Bojkovic.

Pozemek parc. č. 2898 je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové výměře 2 502 m2 a pozemek parc. č. 3026 je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové výměře 8 m2. Tyto pozemky tvoří jeden funkční celek podlouhlého úzkého tvaru. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2913, který je ve vlastnickém právu města Bojkovice.

Pozemek parc. č. 2982 je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové výměře 2 296 m2. Tento pozemek je podlouhlého úzkého tvaru. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 3110, který je ve vlastnickém právu města Bojkovice.

Pozemek parc. č. 3055 je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové výměře 3 585 m2. Pozemek je podlouhlého a úzkého tvaru. Pozemek parc. č. 3056 je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové výměře 78 m2. Tento pozemek je trojúhelníkového tvaru. Výše uvedené pozemky netvoří jeden funkční celek a jsou odděleny přístupovým pozemkem parc. č. 3015, který je ve vlastnickém právu města Bojkovice.

Pozemky jsou situovány mimo zastavenou část obce.

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř..

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies