Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Chata, Bystřice pod Hostýnem, podíl 1/2

12 500,-Kč

Vloženo: 4.5.2020 10:50 | Číslo dražby: 54745

Dražba začala 11.06.2020 10:00:00 Dražba skončila 11.06.2020 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
185 EX 02030 / 11 - 126
Počáteční cena:
12 500,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
25 000,-Kč
Dražební jistota:
3 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Bystřice pod Hostýnem
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka nemovitých věcí se nenařizuje.

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- stavba bez čp/če jiná st. na pozemku parc.č. St. 3105 (LV 10002)
To je zapsáno na LV 6376, kat.území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž.

Jedná se o samostatně stojící objekt trvale obydlené chaty (v KN jiná stavba bez č.p., charakterem stavby nejblíže k rekreační chatě), nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je dřevěný, střecha je sedlová s krytinou z plechu, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je z plechového obkladu, okna jsou dřevěná zdvojená, vnitřní dveře jsou plné a prosklené, podlahy jsou z PVC. WC je keramické s provizorním splachováním přímo z venkovní nádržky. Koupelna je s domácí nádržkou s folií - vanou. Kuchyň je s linkou, plynový sporák na PB. Vytápění je lokální, sporák na pevná paliva v kuchyni. V objektu není rozvod vody ani kanalizace v objektu není. Stáří objektu odhaduji na cca 30 roků, stav je průměrný, vybavení je minimální, Objekt není napojen na žádnou ze sít, elektřina je z agregátu. U objektu se nachází drobné vedlejší stavby bez vlivu na obvyklou cenu.
Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Svatopluk Šůstek
Pavelčákova 441/14
Olomouc
77900
tel: 730 895 831
email: zde
dat. schránka: pyz4snu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).