Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 11774 m2, Hamr u Litvínova

7 985 152,-Kč

Vloženo: 21.5.2020 10:20 | Číslo dražby: 54898

Dražba začala 01.07.2020 11:00:00 Dražba skončila 01.07.2020 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
063 EX 01904 / 16 - 591
Počáteční cena:
7 985 152,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
19 962 881,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Most
Město:
Litvínov
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Parcela č. 1059/2 je v KN zapsána jako – sportoviště rekreační plocha o výměře 1.654 m2 a je využíván jako ostatní plocha. Ostatní pozemky jsou v KN zapsány jako ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha. Hranice parcel na místě samém nejsou vyznačeny. Jedná se o parcely, na kterých je budována stavba: „Skupina rodinných domů v Hamru pod Písečnou“, která je ke dni ocenění v různém stupni rozestavěnosti, a u které bylo v průběhu výstavby uzavřeno několik úplatných i neúplatných smluv o zřízení věcného břemene a o zřízení služebnosti stezky a cesty. Na parcelách byla provedena komunikace s asfaltový povrchem o ploše 1.860 m2, proveden venkovní vodovod, splašková a dešťová kanalizace (uvedeno v kolaudačním souhlasu ze dne 3.12.2014 a v kolaudačním souhlasu ze dne 6.4.2016). Součástí nemovitých věcí jsou dle sdělení Městského úřadu v Litvínově i tři vzrostlé okrasné stromy, dlouhodobě neošetřované, které jsou dle názoru místních obyvatel i Městského úřadu v Litvínově určeny k pokácení, zejména z důvodu pádu ulomených větví a možného poškození zdraví kolemjdoucích.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Vladimír Plášil
Jankovcova 13
Praha 7 – Holešovice
170 00
tel: 266713022
email: zde
dat. schránka: hjng8vk odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).