Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 podíl na R.D. č.p. 1882 v obci Frýdek-Místek

2 014 000,-Kč

Vloženo: 26.6.2020 8:40 | Číslo dražby: 55256

Dražba začala 26.11.2021 10:30:00 Dražba skončila 26.11.2021 11:31:37
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 01687 / 19 - Maj
Počáteční cena:
600 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
900 000,-Kč
Dražební jistota:
38 600,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
GPS souradnice:
49.6897333, 18.3731964
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - 734 732 179 e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol. Dražba druhé 1/2 R.D. začíná (142 DD 00032 / 21 - Maj) v 11:00 hod 26.11.2021 Prohlídka 17.11.2021 v 10:00 na místě bez registrace.

Popis předmětu dražby

Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, krytý sedlovou střechou s vikýřem v čelní (JV) části střechy a polovalbami, s podsklepenou jednopatrovou přístavbou vstupu, nad níž je nedokončená terasa.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36256426.11.2021 10:30:070,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.36796526.11.2021 10:30:442 000,-Kč602 000,-Kč
Dražitel č.36641726.11.2021 10:31:432 000,-Kč604 000,-Kč
Dražitel č.36804526.11.2021 10:32:172 000,-Kč606 000,-Kč
Dražitel č.30423926.11.2021 10:32:4220 000,-Kč626 000,-Kč
Dražitel č.36796526.11.2021 10:33:072 000,-Kč628 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 10:33:112 000,-Kč630 000,-Kč
Dražitel č.36804526.11.2021 10:33:292 000,-Kč632 000,-Kč
Dražitel č.35849626.11.2021 10:33:432 000,-Kč634 000,-Kč
Dražitel č.36823026.11.2021 10:34:002 000,-Kč636 000,-Kč
Dražitel č.30423926.11.2021 10:34:0120 000,-Kč656 000,-Kč
Dražitel č.36808726.11.2021 10:34:202 000,-Kč658 000,-Kč
Dražitel č.36738526.11.2021 10:34:412 000,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.30423926.11.2021 10:34:5640 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.36828726.11.2021 10:35:322 000,-Kč702 000,-Kč
Dražitel č.36823026.11.2021 10:35:492 000,-Kč704 000,-Kč
Dražitel č.36826126.11.2021 10:36:072 000,-Kč706 000,-Kč
Dražitel č.30423926.11.2021 10:36:2320 000,-Kč726 000,-Kč
Dražitel č.36796526.11.2021 10:36:462 000,-Kč728 000,-Kč
Dražitel č.36804526.11.2021 10:37:062 000,-Kč730 000,-Kč
Dražitel č.36738526.11.2021 10:37:202 000,-Kč732 000,-Kč
Dražitel č.36796526.11.2021 10:37:532 000,-Kč734 000,-Kč
Dražitel č.36738526.11.2021 10:38:242 000,-Kč736 000,-Kč
Dražitel č.30423926.11.2021 10:38:3620 000,-Kč756 000,-Kč
Dražitel č.36804526.11.2021 10:38:592 000,-Kč758 000,-Kč
Dražitel č.36256426.11.2021 10:39:172 000,-Kč760 000,-Kč
Dražitel č.36804526.11.2021 10:39:302 000,-Kč762 000,-Kč
Dražitel č.36256426.11.2021 10:39:59250 000,-Kč1 012 000,-Kč
Dražitel č.36804526.11.2021 10:40:102 000,-Kč1 014 000,-Kč
Dražitel č.36256426.11.2021 10:40:38350 000,-Kč1 364 000,-Kč
Dražitel č.36796526.11.2021 10:41:042 000,-Kč1 366 000,-Kč
Dražitel č.36256426.11.2021 10:41:29200 000,-Kč1 566 000,-Kč
Dražitel č.36796526.11.2021 10:41:502 000,-Kč1 568 000,-Kč
Dražitel č.36256426.11.2021 10:42:17132 000,-Kč1 700 000,-Kč
Dražitel č.36796526.11.2021 10:42:392 000,-Kč1 702 000,-Kč
Dražitel č.30423926.11.2021 10:44:482 000,-Kč1 704 000,-Kč
Dražitel č.36256426.11.2021 10:46:59100 000,-Kč1 804 000,-Kč
Dražitel č.36782126.11.2021 10:48:472 000,-Kč1 806 000,-Kč
Dražitel č.36256426.11.2021 10:51:372 000,-Kč1 808 000,-Kč
Dražitel č.36792926.11.2021 10:53:592 000,-Kč1 810 000,-Kč
Dražitel č.36782126.11.2021 10:54:322 000,-Kč1 812 000,-Kč
Dražitel č.36792926.11.2021 10:55:542 000,-Kč1 814 000,-Kč
Dražitel č.36782126.11.2021 10:57:432 000,-Kč1 816 000,-Kč
Dražitel č.36804626.11.2021 10:57:552 000,-Kč1 818 000,-Kč
Dražitel č.36792926.11.2021 10:59:232 000,-Kč1 820 000,-Kč
Dražitel č.36792926.11.2021 10:59:262 000,-Kč1 822 000,-Kč
Dražitel č.36792926.11.2021 10:59:282 000,-Kč1 824 000,-Kč
Dražitel č.29634626.11.2021 10:59:382 000,-Kč1 826 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 11:01:132 000,-Kč1 828 000,-Kč
Dražitel č.36804626.11.2021 11:05:022 000,-Kč1 830 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 11:05:562 000,-Kč1 832 000,-Kč
Dražitel č.36804626.11.2021 11:07:232 000,-Kč1 834 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 11:07:522 000,-Kč1 836 000,-Kč
Dražitel č.36804626.11.2021 11:09:0850 000,-Kč1 886 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 11:09:342 000,-Kč1 888 000,-Kč
Dražitel č.36804626.11.2021 11:11:022 000,-Kč1 890 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 11:11:102 000,-Kč1 892 000,-Kč
Dražitel č.36804626.11.2021 11:15:502 000,-Kč1 894 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 11:15:572 000,-Kč1 896 000,-Kč
Dražitel č.36804626.11.2021 11:18:2224 000,-Kč1 920 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 11:18:402 000,-Kč1 922 000,-Kč
Dražitel č.36804626.11.2021 11:20:022 000,-Kč1 924 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 11:20:252 000,-Kč1 926 000,-Kč
Dražitel č.36804626.11.2021 11:20:552 000,-Kč1 928 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 11:21:312 000,-Kč1 930 000,-Kč
Dražitel č.36804626.11.2021 11:22:2040 000,-Kč1 970 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 11:23:032 000,-Kč1 972 000,-Kč
Dražitel č.36804626.11.2021 11:24:0318 000,-Kč1 990 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 11:25:142 000,-Kč1 992 000,-Kč
Dražitel č.36804626.11.2021 11:26:1320 000,-Kč2 012 000,-Kč
Dražitel č.36534526.11.2021 11:26:372 000,-Kč2 014 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.11.2021 v 11:31:37

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.365345
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 014 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.11.2021 v 11:31:37

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.