Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Byt 4+kk 82,72 m2, pozemky 150 m2, Ústí nad Orlicí

2 299 486,-Kč

Vloženo: 27.7.2020 15:18 | Číslo dražby: 55467

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončeno - zaplaceno
Číslo jednací:
164 EX 01751 / 19 - 201
Cena stanovena znalcem:
2 299 486,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Ústí nad Orlicí
Město:
Ústí nad Orlicí
GPS souradnice:
49°58'39.60"N, 16°24'31.19"E
Typ zakázky:
Prodej
Dispozice:
4+kk
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

LV 6001 - jednotka č. 1529/3 Ústí nad Orlicí
Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a společné prostory. V budově není výtah. Střecha budovy je plochá. Součástí střechy je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Stáří budovy je cca 7 let. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety. Fasáda domu je zateplená. Fasáda je v dobrém stavu. Poštovní schránky jsou vně budovy. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.
Jednotka č. 1529/3 se nachází v budově č.p. 1529 v 1. nadzemním podlaží vpravo a její dispozice je 4+kk. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné.

Dispoziční řešení jednotky:
obývací pokoj s kuchyňským koutem 26,62 m2
ložnice 16,56 m2
pokoj 11,23 m2
pokoj 12,90 m2
hala 6,80 m2
koupelna 4,30 m2
WC 1,40 m2
sklep 2,91 m2
užitná plocha 82,72 m2

Užitná plocha bytu je o velikosti 82,72 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu.

Vytápění bytu je centrální domovní. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN.

Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci u domu.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Na pozemcích parc. č. St. 448 o výměře 17 m2 a parc. č. St. 3772 o výměře 387 m2 stojí bytový dům č. p. 1528 a č. p. 1529. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemky ve vlastnictví města.

Příslušenstvím nemovité věci je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

LV 6002 - pozemek parc. č. 923/244 Ústí nad Orlicí
Jedná se o pozemek parc. č. 923/244, který je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o výměře 68 m2. Pozemek je pravidelného tvaru a je využíván jako zahrada. Na pozemku se nachází zastřešená terasa a travnaté plochy. Pozemek je oplocený. Pozemek je přístupný z bytu povinné nebo přes pozemek v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek.

Věcná břemena nebyla zjištěna. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny.

IS nebyly zjištěny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Součástí nemovité věci jsou zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Příslušenstvím nemovité věci je terasa a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

LV 4392 - pozemky Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Jedná se o pozemek parc. č. St. 488, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoříe o výměře 17 m2 a je zastavěn stavbou č. p. 1528 a č. p. 1529. Dále se jedná o pozemky parc. č. 501/148, který je v KN veden jako orná půda o výměře 12 m2, parc. č. 501/149, který je v KN veden jako orná půda o výměře 46 m2 a parc. č. 501/150, který je v KN veden jako ostatní plocha o výměře 7 m2. Pozemky se nacházejí pod nebo kolem bytového domu č. p. 1528 a č. p. 1529 a jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou rovinaté a udržované. Přístup na pozemky je po pozemcích ve vlastnictví města.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Bylo zjištěno věcné břemeno vedení kanalizačního řadu a přístup za účelem provádění kontroly a údržby, revizí, čistění a oprav dle odst. II. smlouvy v rozsahu vyznačeném v geom. plánu č. zak. 332-470/2009 pro TEPVOS, spol. s. r. o. a věcné břemeno zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení dle čl. II. smlouvy v rozsahu vyznačeném v geom. plánu č. zak. 2153-348-140/2009 pro CETIN a. s.

IS nebyly zjištěny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Součásti nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby