Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Hodolany

3 900 000,-Kč

Vloženo: 10.8.2020 13:44 | Číslo dražby: 55600

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
164 EX 07237 / 13 - 249
Cena stanovena znalcem:
3 900 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Olomouc
GPS souradnice:
49°35'36.46"N, 17°17'00.79"E
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Jedná se o řadový vnitřní, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Střecha je opatřena komínem a žlaby se svody. Součástí střechy je střešní otvor. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová, opatřena parapety. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné plné s nadsvětlíkem. V levé části domu se nachází komerční prostor. Vchodové dveře do komerčního prostoru jsou kovové částečně prosklené. Fasáda domu není zateplená. Fasáda je v horším stavu. Dle ortofoto na dům navazuje pravděpodobně hospodářská část. K domu náleží zahrada. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny nebo předloženy. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 195, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o výměře 431 m2, je zčásti zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 134 Hodolany a hospodářskými stavbami. Zbylou část tvoří dvůr a zahrada. Pozemek je přístupný přes pozemek ve vlastnickém právu města.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci jsou hospodářské stavby. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies