Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Rodinný dům, Stará Bělá

5 640 000,-Kč

Vloženo: 14.8.2020 15:40 | Číslo dražby: 55668

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
207 EX 02020 / 19 - 72
Cena stanovena znalcem:
5 640 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Počet podlaží:
2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je pozemek p.č. 195 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 273 - rod. dům, pozemku p.č. 194/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - zem. stav, pozemku p.č. 194/4 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - zem. stav, pozemků p.č. 194/5 - ostatní plocha, p.č. 196/3 - zahrada, p.č. 196/8 - zahrada, p.č. 198/2 - zahrada, p.č. 200 - ostatní plocha a p.č. 3200/4 - trvalý travní porost, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2647, pro k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům, s využitým podkrovím, se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Rodinný dům je pravidelného půdorysného tvaru obdélníka. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení povinného 65 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí kotle na tuhá paliva. V průběhu životnosti byla provedena částečná modernizace vnitřní části rodinného domu (prvního nadzemního podlaží) a byla osazena okna. Dále v průběhu životnosti rodinný dům procházel běžnou údržbou.

Dispoziční řešení rodinného domu:
I. podzemní podlaží - sklepní prostor, kotelna a garáž,
I. nadzemní podlaží - předsíň, chodba, kuchyň, spíž, koupelna, WC, ložnice, obývací pokoj a schodiště
II. nadzemní podlaží - chodba, koupelna, WC, pokoj (2x), ložnice (2x) a terasa (2x)

Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 201/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies