Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba 1/4 domu v Miroticích (okres Písek)

235 000,-Kč

Vloženo: 2.9.2020 13:47 | Číslo dražby: 55854

Dražba začala 14.10.2020 13:00:00 Dražba skončila 14.10.2020 13:37:03
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
173 EX 00066 / 13 - 65
Počáteční cena:
106 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
159 000,-Kč
Dražební jistota:
40 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Písek
Město:
Mirovice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví povinného:
-parc.č. 17/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m2,součástí je stavba č.p. 28,rod.dům.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Martin Horák
Exekutorský úřad Tábor
Bílková 960
Tábor
390 02
tel: 605 814 285
email: zde
dat. schránka: dbsbyp3 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Soudní exekutor oznamuje, že mu není známo, že by na nemovitosti vázly další věcná břemena,
výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva v dražební vyhlášce neuvedená.

2. Předkupní právo a právo zpětné koupě neuplatněno

Soudní exekutor sděluje, že nebylo uplatněno předkupní právo nebo právo zpětné koupě.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.30724314.10.2020 13:02:170,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.30798314.10.2020 13:04:141 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.30724314.10.2020 13:04:3310 000,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.30798314.10.2020 13:06:5010 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.30808114.10.2020 13:07:161 111,-Kč128 111,-Kč
Dražitel č.30798314.10.2020 13:07:521 000,-Kč129 111,-Kč
Dražitel č.30808114.10.2020 13:08:172 222,-Kč131 333,-Kč
Dražitel č.30724314.10.2020 13:09:1620 000,-Kč151 333,-Kč
Dražitel č.30798314.10.2020 13:12:1110 000,-Kč161 333,-Kč
Dražitel č.30808114.10.2020 13:13:171 111,-Kč162 444,-Kč
Dražitel č.30724314.10.2020 13:17:3920 000,-Kč182 444,-Kč
Dražitel č.30798314.10.2020 13:20:4117 556,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.30724314.10.2020 13:23:0022 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.30798314.10.2020 13:26:3910 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.30304714.10.2020 13:27:111 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.30798314.10.2020 13:27:521 000,-Kč234 000,-Kč
Dražitel č.30304714.10.2020 13:32:031 000,-Kč235 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Možnost podat námitky

Každý může podat námitky ve lhůtě 30 minut proti udělení příklepu či průběhu dražby. Námitky se podávají v sídle úřadu Bílkova 960, Tábor nebo e-mailem na adrese podatelna@exekutorhorak.cz

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.10.2020 v 13:37:03

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.303047
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 235 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.10.2020 v 13:37:03

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.