Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek o velikosti 55512,00 m2, Budkov, podíl 1/40, 1/20 a 1/40

56 000,-Kč

Vloženo: 24.9.2020 15:02 | Číslo dražby: 56063

Dražba začala 20.09.2021 11:00:00 Dražba skončila 20.09.2021 13:14:22
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 02284 / 14 - 198
Počáteční cena:
13 400,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
20 100,-Kč
Dražební jistota:
4 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Třebíč
Město:
Budkov
Podíl:
1/40, 1/20 a 1/40
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

LV 66
Jedná se o soubor zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů. Pozemky parc. č. PK 56, parc. č. PK 83, parc. č. PK 89, parc. č. PK 123/1, parc. č. PK 610, parc. č. PK 1184, parc. č. PK 1185, parc. č. PK 1700, parc. č. PK 1701 a parc. č. PK 1854 se nacházejí cca 1,6 km severovýchodně a cca 900 m západně od okraje zastavěné části obce Budkov. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 50 510 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Přes některé pozemky vede nezpevněná cesta. Ke dni vyhotovení znaleckého posudku byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3129, který je ve vlastnictví obce Domamil.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské půdy.

LV 67
Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. Pozemek parc. č. PK 1183 se nachází cca 250 m západně od okraje zastavěné části obce Budkov. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 2 769 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený travnatým porostem a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k jihovýchodní straně. Ke dni vyhotovení znaleckého posudku byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1665/5.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělské půdy.

LV 300
Jedná se o nesousedící lesní pozemky tvaru úzkých pásů. Pozemky parc. č. 26/9 a parc. č. 2052/61 se nacházejí cca 2 km severovýchodně a cca 1,3 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Budkov. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 2 233 m2. Pozemek parc. č. 26/9 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází jehličnatý lesní porost (smrk, borovice) starý cca 73 let. Na pozemku parc. č. 2052/61 se nachází smíšený lesní porost (smrk, borovice, douglaska) starý cca 3 roky. Pozemek je na severní straně ohraničený ornou půdou a na jižní straně lesním porostem. Ke dni vyhotovení znaleckého posudku byly pozemky využívané. K pozemku parc. č. 26/9 vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 26/40, který je ve vlastnictví obce Budkov.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy lesní.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.


Příslušenství nebylo zjištěno.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Možný pronájem oceňovaných pozemků byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Obecní úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35721420.09.2021 11:00:060,-Kč13 400,-Kč
Dražitel č.35859720.09.2021 11:00:33500,-Kč13 900,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 11:00:42500,-Kč14 400,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 11:07:15500,-Kč14 900,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 11:07:20500,-Kč15 400,-Kč
Dražitel č.35859720.09.2021 11:07:40500,-Kč15 900,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 11:07:57500,-Kč16 400,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 11:08:32500,-Kč16 900,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 11:08:46500,-Kč17 400,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 11:13:072 600,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 11:13:23500,-Kč20 500,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 12:50:28500,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 12:52:05500,-Kč21 500,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 12:52:30500,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 12:52:44500,-Kč22 500,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 12:54:03500,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 12:54:15500,-Kč23 500,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 12:55:25500,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 12:55:59500,-Kč24 500,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 12:56:07500,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 12:56:37500,-Kč25 500,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 12:56:44500,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 12:56:59500,-Kč26 500,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 12:57:44500,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 12:57:52500,-Kč27 500,-Kč
Dražitel č.35859720.09.2021 12:58:04500,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 12:58:161 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 12:58:27500,-Kč29 500,-Kč
Dražitel č.35859720.09.2021 12:58:39500,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 12:58:401 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.35859720.09.2021 12:59:28500,-Kč31 500,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 12:59:33500,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 12:59:395 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 13:00:01500,-Kč37 500,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 13:00:10500,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 13:00:12500,-Kč38 500,-Kč
Dražitel č.35859720.09.2021 13:00:19500,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 13:00:25500,-Kč39 500,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 13:00:39500,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 13:00:44500,-Kč40 500,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 13:01:03500,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 13:01:07500,-Kč41 500,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 13:01:36500,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 13:01:42500,-Kč42 500,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 13:02:05500,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 13:02:22500,-Kč43 500,-Kč
Dražitel č.35859720.09.2021 13:02:31500,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 13:02:34500,-Kč44 500,-Kč
Dražitel č.35859720.09.2021 13:03:07500,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.35735820.09.2021 13:03:074 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 13:03:195 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.35859720.09.2021 13:04:52500,-Kč54 500,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 13:05:00500,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.35859720.09.2021 13:09:17500,-Kč55 500,-Kč
Dražitel č.35721420.09.2021 13:09:22500,-Kč56 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.09.2021 v 13:14:22

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.357214 - Karel Fiala - Mičurinova 5, Znojmo, 669 02
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 56 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.09.2021 v 13:14:22

Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 1 hod., ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.