Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Rodinný dům, Blansko

1 300 000,-Kč

Vloženo: 25.9.2020 9:11 | Číslo dražby: 56071

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
115 EX 00338 / 12 - 172
Cena stanovena znalcem:
1 300 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Blansko
Město:
Blansko
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
patrový
Počet podlaží:
1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je:
-pozemek parc. č. 1413 (zahrada)
-pozemek parc. č. St. 585 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba v části obce Blansko č.p. 553 (bydlení) stojící na pozemku parc. č. St. 585, to vše zapsané na listu vlastnictví č. 1561, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, pro obec Blansko a katastrální území Blansko.

Dům se nachází v zástavbě obdobných rodinných domů z 30 let minulého století na adrese ulice Hybešova. Nemovitost je situována na pozemku č. 585, tím způsobem, že průčelí domu tvoří zároveň hranici pozemku s ulicí Hybešova. K zadní levé části je přistavěn objekt bývalé prádelny, který dnes je součástí domu. Majitel se přibližně před několika lety snažil o rekonstrukci celého objektu, ale práce byly zastaveny a celý objekt zůstal v tomto stavu dodnes. Jedná se o rozvod el. instalace, rozvod vody, osazení krbové vložky a rozvod tepla, dveřní zárubně, část omítek, na objektu prádelny, který byl plánován jako kuchyň zateplení a fasáda v lepidle, okna dřevěná, část klempířských konstrukcí, malá část obkladů a další drobné práce. Ostatní konstrukce jsou původní, značně opotřebené a nebo poškozené vlhkostí.Dle sdělení majitele pana Mgr. Plcha od roku 2017 se v domě nic neopravovalo, fyzický stav nemovitosti přetrvává od posledního ocenění až do dnešního dne kdy nemovitost je neudržována a její amortizace narůstá nejen svým stářím, ale i povětrnostními vlivy.Celý objekt je ve značně havarijním stavu, obvodové zdivo smíšené, silně provlhlé, stejně tak i celé podzemní podlaží, fasáda opadaná z velké části, klempířské konstrukce prorezavělé, na nárožích do objektu zatéká, jednoduše dům vyžaduje celkovou generální rekonstrukci.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Monika Elfmarková
K Beránku 3
Praha 4
14000
tel: 261 222 658
email: zde
dat. schránka: z6sg8cu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Rozhodnutí dle ustanovení § 336i odst. 2 o.s.ř.

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo.

Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné věcné břemeno anebo nájemní právo neuvedené v dražební vyhlášce, které by vázlo na dražených nemovitých věcech.

2. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku, tj. dražených nemovitostí/nemovitých věcí, z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies