Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemky 5.451 m2, Vracov a Žádovice, podíl 1/16+1/16

5 190,-Kč

Vloženo: 3.10.2020 20:56 | Číslo dražby: 56127

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
164 EX 01024 / 19 - 228
Cena stanovena znalcem:
5 190,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Vracov
Podíl:
1/16 + 1/16
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

LV 1072
Pozemek parc. č. 3953/227 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 1848 m2. Pozemek je podlouhlého úzkého tvaru a dle ÚP je z většiny zařazen v neurbanizovaném území v plochách orné půdy. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 3953/228 a parc. č. 3956/1, které jsou ve vlastnickém právu Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Pozemek parc. č. 3970/2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 32 m2. Pozemek je trojúhelníkového tvaru a dle ÚP je zařazen v plochách veřejné zeleně. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 3956/1, který je ve vlastnickém právu Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Pozemek parc. č. 4731/231 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 2115 m2. Pozemek parc. č. 4734/100 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 34 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek podlouhlého a úzkého tvaru a dle ÚP jsou zařazeny v neurbanizovaném území v plochách orné půdy. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 4734/1, který je ve vlastnickém právu města Vracov.

Pozemek parc. č. 4735/62 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 1332 m2. Pozemek je podlouhlého a úzkého tvaru a dle ÚP je zařazen v neurbanizovaném území v plochách orné půdy. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 4734/1, který je ve vlastnickém právu města Vracov.

Nájemní či pachtovní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Napojení na inženýrská sítě nebylo zjištěno. Přípojky nebylo možné ověřit.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

LV 1041
Pozemek parc. č. 1016/50 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 90 m2. Pozemek je obdélníkového tvaru a je využíván k zemědělským účelům. Pozemek se nachází v lánu cca 2 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Žádovice a je přístupný přes pozemek parc. č. 1016/142, který je ve vlastnickém právu města Vracov.

Nájemní či pachtovní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Napojení na inženýrská sítě nebylo zjištěno. Přípojky nebylo možné ověřit.

Součásti nemovité věci nebyly zjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Usnesení o odročení

Dokument 1

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies