Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Rodinný dům, Sudoměřice, podíl 1/1

5 331 000,-Kč

Vloženo: 4.10.2020 10:37 | Číslo dražby: 56128

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
164 EX 01024 / 19 - 229
Cena stanovena znalcem:
5 331 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Sudoměřice
Podíl:
1/1
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Počet podlaží:
2
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

LV 1715
Jedná se o řadový krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Objekt byl využíván jako hostinec. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komíny a bleskosvodem. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 314/1 stojí stavba rodinného domu č.p. 131. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 559 m2. Na pozemek parc. č. 314/1 dále navazuje pozemek parc. č. 318/1, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří (způsob využití: zbořeniště) o celkové výměře 297 m2. Pozemek parc. č. 318/1 představuje uzavřeny zpevněný dvůr. Pozemek parc. č. 317/2 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 801 m2. Pozemek parc. č. 317/3 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 31 m2. Na pozemku parc. č. 317/2 a na pozemku parc. č. 317/3 stojí objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e. Pozemek parc. č. 317/1 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové výměře 255 m2. Výše uvedené pozemky společně tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté a převážně zastavěné stavbami. Pozemky jsou oploceny zděným plotem s ocelovými vraty. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemky parc. č. 303 a parc. č.1598, které jsou ve vlastnickém právu města Sudoměřice.

Stavba občanské vybavenosti na pozemcích parc. č. 317/2 a parc. č. 317/3 z jihovýchodní strany navazuje na stavbu rodinného domu č.p. 131. Jedná se o přízemní budovu, která je pravděpodobně založena na základových pasech. Zastavěná plocha objektu je tvořena dvěma obdélníky, které představují severní a jihovýchodní křídlo stavby. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda objektu není zateplená. Střecha severní části je sedlová s krytinou z trapézového plechu. Střecha jihovýchodní části budovy je pultová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná. Z jihovýchodní strany je budova opatřena nákladní rampou a ocelovými vraty. Vstup do severního křídla stavby je přes dvůr sekčními vraty s integrovanými dveřmi.

Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a stavba občanské vybavenosti. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Usnesení o odročení

Dokument 1

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies